GL ES EN
Comisión Académica Extraordinaria
29/04/2020

Convocatoria aberta ata as 16:00h do día 29 de abril de 2020 en que terá lugar a sesión presencial por videoconferencia na canle  “Académica comisión” incluída no equipo “Xunta de Facultade da FEE” da plataforma Teams de Office365.