GL ES EN
Comisión Permanente da FEE
09/03/2020

Ás 11:30 horas en primeira convocatoria e ás 12 horas en segunda na sala de xuntas nº2 no decanato.