GL ES EN
Tribunal de Compensación de Graos
05/03/2020

Ás 13 horas en primeira convocatoria e ás 13:30 horas en segunda convocatoria na Sala de Xuntas nº 2 no decanato.