GL ES EN
Comisión Permanente da FEE
28/02/2020

Reunión extraordinaria ás 9:15h en primeira convocatoria e ás 9:45 h en segunda na  sala de Xuntas nº2 no decanato.