GL ES EN
Xunta de Facultade
31/01/2020

Primeira convocatoria 11:00 e 11:30 en segunda. Salón de Graos.