GL ES EN
Comisión de Garantía de Calidade
18/12/2019

Ás 11:30 en primeira convocatoria e ás 12:00 en segunda convocatoria
Sala de Xuntas nº 2 do decanato.