GL ES EN
Comisión Académico Docente
03/12/2019

11:00 horas en primeira convocatoria e ás 11:30 en segunda, na sala de Xuntas nº1 no decanato.