GL ES EN
Comisión da Biblioteca
27/11/2019

Ás 9:30 horas en primeira convocatoria e ás 10 horas en segunda convocatoria. Sala de Xuntas nº2 do decanato.