GL ES EN
Comisión Académico Docente
25/11/2019

Reunión Extraordinaria luns 25 de novembro ás 13 horas en primeira convocatoria e ás 13:30 horas en segunda convocatoria. Sala de Xuntas nº2 do decanato.