GL ES EN
Xunta de Facultade
15/11/2019

Primeira covocatoria 10:30 e 11:00 e segunda. Salón de Graos.