GL ES EN
Comisión Académico Docente
22/11/2019

10 h en primeira convocatoria e 10:30 h en segunda, na sala de Xuntas nº2 do Decanato.