GL ES EN
Comisión Académico Docente
31/10/2019

Primeira convocatoria 11:45 e 12:15 en segunda. Sala de Xuntas nº2 do decanato.