GL ES EN
Comisión Académico Docente
15/10/2019

9:30 Primeira Convocatoria e 10:00 segunda na Sala de Xuntas nº 2.