GL ES EN
Comisión Académico Docente
20/09/2019

Primeira convocatoria 11:30. Segunda convocatoria 12:00. Sala de Xuntas nº 2 do Decanato.