GL ES EN
Comisión Académico Docente
11/09/2019

Primeira convocatoria as 9:30 horas e segunda as 10 horas.
Sala de Xuntas nº 2 do decanato.