GL ES EN
Acto de acollida e benvida novos estudantes
10/09/2018

Acto de acollida e benvida aos novos estudantes dos primeiros cursos das titulacións de graos e simultaneidades impartidas na facultade.

Aula Magna (12h)

Este acto é de obrigada asistencia para os estudantes de primeiro de curso de todos os graos e simultaneidades.