GL ES EN
Xunta Extraordinaria de Facultade
10/04/2018

12h en primeira convocatoria e ás 12h30 en segunda

Salón de Graos