GL ES EN
Comisión Académica da FEE
05/10/2018

10h30 en primeira convocatoria e ás 11h en segunda.

Sala de Xuntas nº2 do decanato.