GL ES EN
Comisión Académica da FEE
18/01/2019

11h30 en primeira convocatoria e ás 12h en segunda.

Sala de Xuntas nº2 do decanato.