GL ES EN
Comisión Académica Docente da FEE
27/07/2018

11h30 en primeira convocatoria e ás 12h en segunda.

Sala de Xuntas nº2 do decanato