GL ES EN
Comisión Académica Docente da FEE
06/11/2018

8h30 en primeira convocatoria e ás 9h en segunda.

Sala de Xuntas nº2 do decanato.