GL ES EN
Comisión Académica Docente da FEE
14/01/2019

9h en primeira convocatoria e ás 9h30 en segunda.

Sala de Xuntas nº2 do decanato.