GL ES EN
Comisión Académica da FEE
22/05/2018

12h30 en primeira convocatoria e ás 13h en segunda.

Sala de Xuntas nº2 do decanato.