GL ES EN
Comisión Académica da FEE
27/02/2018

9h30 en primeira convocatoria e ás 10h en segunda.

Sala de Xuntas nº2 do decanato.