GL ES EN
Comisión Académica Docente da FEE
13/07/2018

11h en primeira convocatoria e ás 11h30 en segunda.


Sala de Xuntas nº2 do decanato.