GL ES EN
Comisión Permanente FEE
06/02/2018

12h30 en primeira convocatoria e ás 13h en segunda.


Sala de Xuntas nº2 do decanato.