GL ES EN
Comisión Permanente da FEE
06/03/2019

Ás 12h en segunda convocatoria.


Sala de Xuntas nº2 do decanato.