GL ES EN
Comisión Permanente da FEE
18/02/2019

9h30 en primeira convocatoria e ás 10h en segunda.


Sala de Xuntas nº2 do decanato.