GL ES EN
Xunta de Facultade
29/11/2017

10h00 en primeira convocatoria e ás 10h30 en segunda.


Salón de Graos.