GL ES EN
Reunión extraordinaria da Comisión Permanente da FEE
27/11/2017

11h30 en primeira convocatoria e ás 12h00 en segunda.


Sala de Xuntas nº2 do decanato.