GL ES EN
Comisión Permanente da FEE
31/10/2018

9h en primeira convocatoria e ás 9h30 en segunda.


Sala de Xuntas nº2 do decanato.