GL ES EN
Comisión Permanente da FEE
11/05/2018

8h30 en primeira convocatoria e ás 9h en segunda.


Sala de Xuntas nº2 do decanato.