GL ES EN
Comisión Académica FEE
27/02/2019

11h en primeira convocatoria e ás 11h30 en segunda.

Sala de Xuntas nº2 do decanato.