GL ES EN
Xunta extraordinaria de Facultade
11/10/2017

9h30 en primeira convocatoria e 10h00 en segunda convocatoria
Salón de Graos da FEE