GL ES EN
Comisión Académica da FEE
09/10/2017

Comisión Académica da FEE:

9h00 en primeira convocatoria e ás 9h30 en segunda.
Sala de Xuntas nº2 do decanato.