GL ES EN
Comisión Académica da FEE
14/09/2017

Hora:  11h30 en primeira convocatoria e ás 12h00 en segunda convocatoria.
Lugar: Sala de Xuntas nº2 do Decanato