GL ES EN
Xunta de Facultade
27/07/2017

Reunión ordinaria da Xunta da Facultade.
Xoves, 27 de xullo
Salón de graos
12h00 en 1ª convocatoria
12h30 en 2ªconvocatoria