GL ES EN
Defensa Pública Tese de Doutoramento
05/04/2018

D.ª Beatriz López Bermúdez defende a súa tese doutoral que leva por título Eficiencia portuaria e modelos de gobernanza

Salón de Graos

19.00 horas