GL ES EN
17/03/2020

A Equipa Directiva da FEE permanecerá dispoñible en horario de 9:00 a 19:00 por teléfono (desviado a móbil), Teams ou correo electrónico. Email e teléfonos.

Ler máis
17/03/2020

O Personal de Administración e Servizos permanecerá teletraballando en horario de 9:00 a 14:00 estando dispoñible a través do correo electrónico, Teams ou o teléfono (desviado a móbil). Email e teléfonos.

Ler máis
16/03/2020

Atenderase a través do Teams, do correo electrónico (uadi.eco@udc.es) ou nos números 881012428, 881012564 e 881012597, que estarán desviadas a móbiles.

Ler máis
16/03/2020

Permanecerán activos os recursos de información consultables desde fora mediante identificación, as biblioguias, e os formularios. Serás atendido a través do Teams, do correo electrónico ou por teléfono desviados a móbiles. Email e teléfonos.

Ler máis
15/03/2020

Por mor da Resolución reitoral de 15 de marzo de adaptación ás medidas tomadas polos gobernos español e galego, a Facultade de Economía e Empresa (FEE) permanecerá temporalmente pechada. O PDI ou PAS que precise acceder á FEE co fin de garantir a prestación dalgunha das funcións esenciais recollidas na Resolución reitoral deberá solicitar a autorización ao decano (Teams ou correo electrónico: manuel.gomez@udc.es), incluindo nome completo e DNI, informando da causa da solicitude e do/s día/s e horas en que accederá ao centro. No seu caso, o decano remitirá unha autorización que poderá utilizarse como xustificante da necesidade do traslado. O acceso ao centro farase utilizando a tarxeta universitaria. De non dispor dela, informarase ao decano na solicitude para arbitrar o xeito de acceder ao centro, en todo caso entre as 9h e as 19h.

Ler máis