Titulacións

Titulacións

Graos

Economía (plano estudos) - Folleto (pdf) - Guía Estudos

Administración e Dirección de Empresas (ADE) (plano estudos) - Folleto (pdf) - Guía Estudos

Ciencias Empresariais (plano estudos) Folleto (pdf) - Guía Estudos

Graos Plurilingües 

Economía - Opción Plurilingüe (galego/español - inglés) 

Administración e Dirección de Empresas (ADE) - Opción Plurilingüe (galego/español - inglés) 

Graos Internacionais

Universidade de Gales do Sul (Reino Unido) 

Administración e Dirección de Empresas (ADE) - Dobre Titulación con a Universidade de Gales do Sul (Gales)

ICMS- Sydney (Australia) (En proceso de Revisión - Convenio Inativo)

Administración e Dirección de Empresas (ADE) - Dobre Titulación con ICMS - Sydney (Australia)  

Programas de Simultaneidade de Graos 

ADE+Dereito (Programa de Simultaneidade) - Folleto (pdf) - Guía Estudos

Empresariais+Turismo (Programa de Simultaneidade) - Folleto (pdf) - Guía Estudos

Empresariais+Arquitectura Técnica (Programa de Simultaneidade) - Folleto (pdf)Guía Estudos


Mestrados 

Banca e Finanzas Guía Estudos

Xestión e Políticas Públicas - Folleto (pdf) (Non se oferta desde o ano académico 2013-2014)

Contabilidade Superior e Auditoría de Contas - Guía Estudos

Administración e Dirección de Empresas (MBA) - Folleto (pdf) - Guía Estudos


Doutoramento

Análise económica e estratexia empresarial (Interuniversitario: UDC - USC - UVigo) 

 

 

 

Seguemento de títulos 

Información pública sobre os Títulos (Seguemento de Títulos)

 

Títulos en Proceso de Extinción

Licenciaturas

Economía (Plan Estudos)  (Normativa Adaptación ao Grao(Extinguido 2015-2016)

Administración e Dirección de Empresas (ADE) (Plan Estudos (Normativa Adaptación ao Grao(Extinguido 2015-2016)

ADE+Dereito


Diplomaturas

Ciencias Empresariais (Plan Estudos) (Normativa Adaptación ao Grao) (Extinguido 2013-2014)

 

 

 

 

Facultade de Economía e Empresa | Universidade de A Coruña

 

Páxina optimizada para Mozilla Firefox

w3c - xhtml 1.0 w3c - css 2.1 w3c - wai - aa

Deseño : GSMedia